Laborant Calitate

• Înregistrează comenzile pentru controlul calităţii materiilor prime şi materialelor la primire
• Participă la recepţia şi punerea în funcţiune a aparaturii de laborator
• Verifică periodic starea de funcţionare a echipamentelor de inspecţie şi încercare

Vezi detalii

Operator Producție

• Răspunde de calitatea produselor executate
• Răspunde de funcţionarea şi păstrarea parametrilor utilajului pe care lucrează
• Răspunde de încadrarea în normele de consum de materii prime

Vezi detalii