Sustenabilitate

Strategii referitoare la energie

Utilizarea eficientă a energiei electrice și în general a tuturor formelor de energie, este o prioritate în procesele de producție. Obiectivul principal al Programului de management energetic constă în utilizarea eficientă a energiei pe termen imediat și în perspectivă, prin utilizarea eficientă a energiei pe tot ciclul energetic al societății, incorporarea eficienței energetice atât în echipamentele existente, cât și în criteriile de selectare pentru achiziția de noi echipamente, precum și respectarea reglementărilor emise la nivel național, privind consumul energetic. Au fost realizate achizițiile de utilaje și linii tehnologice de mare tehnicitate și cu mare randament tehnic, cu consumuri reduse de energie.

De asemenea, în vederea reducerii consumurilor energetice și a creșterii productivității, au fost realizate în continuare modernizări ale utilajelor, măsuri care au dus la economii de energie semnificative. Prin planul de mentenanță al echipamentelor se urmărește permanent aducerea în parametri a utilajelor și încadrarea în consumul specific.

Despre Energie Verde

Energie verde

ROMCAB a identificat și își propune să fructifice oportunitatea construirii unui parc fotovoltaic în Acățari, amplasat pe suprafața de teren deținută, respectiv pe acoperișul construcțiilor prezente. Aria totală pe care o va ocupa instalația fotovoltaică este de până la 100,000 mp, montată atât la sol, cât și pe acoperișul construcțiilor, iar cantitatea de energie produsă va fi de peste 5,000 MWh/an.

Implementarea va fi posibilă cu o investiție CAPEX de către Romcab, aceasta urmând să achiziționeze energia electrică produsă de parc la un preț garantat și semnificativ mai redus decât prețul actual. Totodată, intenția Romcab S.A, ce va fi securizată prin contractul ce va fi încheiat, este ca parcul fotovoltaic să poată fi achiziționat ulterior.

Acest proiect face parte din strategia Romcab de creștere a profitabilității și a sustenabilității pentru următorii 5 ani și este un prim pas important în realizarea dezideratului de „Fabrică verde” la Acățari.

Politica referitoare la schimbarile de Mediu si climatice

ROMCAB S.A a adoptat o politică de mediu specifică activității de producție, având ca principal obiectiv satisfacerea cerințelor clienților și ale tuturor părților interesate, pentru protejarea mediului, prevenirea poluării și prevenirea îmbolnăvirii profesionale.

Valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje in anul 2021

  Riscurile și oportunitățile sunt identificate, fără a găsi însă ca activitatea pe care o desfășurăm realizează un impact semnificativ asupra mediului. Oportunitățile în domeniu identificate și care sunt la baza unor proiecte și acțiuni sunt cele legate de:

•       Soluții de îmbunătățire a tehnologiei existente pentru realizarea obiectivelor de reducere a consumurilor de materiale, energie și apă, aplicate deja de noi la toate utilajele vechi;
•       Completarea fluxului tehnologic prin achizitia de utilaje performante,pentru trefilare, cablare, înfuniere, izolare conductori și cabluri, aparatură de încercare si măsurare etc.
•       Înștiințarea personalului asupra importanței aspectelor şi obiectivelor de mediu.
•       Aplicarea soluțiilor de colectare selectivă a deșeurilor din producție precum și a deșeurilor de ambalaje.

Aspecte referitoare la schimbarile climatice

 Pentru a ne aduce aportul la reducerea schimbărilor climatice, societatea contribuie prin acțiunile de:

•       Diminuare a impactului asupra schimbărilor climatice prin reducerea consumului de energie în toate etapele procesului de producție.
•       Utilizarea soluțiilor privind energii alternative – energia verde.
•       Conservarea resurselor naturale neregenerabile prin optimizarea și abordarea integrată a tuturor proceselor din companie, astfel încât să menținem și să păstrăm biodiversitatea și ecosistemele aferente atât în interiorul, cât și în vecinătatea locațiilor de producție, pe toată durata de viaţă a acestora.

Amprenta de carbon si Declaratia de Mediu pentru produse

În 2023, urmeaza sa realizăm declarația de mediu pentru produse, care va prezenta date și informații transparente și comparabile privind impactul produsului asupra mediului pe întregul său ciclu de viață. Declaratia de mediu pentru produse va oferi informații detaliate despre produs, utile pentru cumpărători, proiectanti, utilizatori, pentru o mai bună înțelegere a calităților durabile a cablurilor noastre.

Declarațiile de mediu ale produselor (EPD) conform standardului ISO 14025 vor include rezultatele studiilor de evaluare a ciclului de viață care se efectuează în conformitate cu standardul ISO 14040. Amprenta de carbon este în curs de evaluare, pentru emisiile totale de gaze cu efect de seră produse. Declarațiile EPD urmează a fi certificate de o terță parte, pentru a confirma corectitudinea realizării, conform standardelor aplicabile.