Controlul tehnic al calității

ROMCAB are echipamentele de măsurare şi încercare necesare şi personal calificat pentru efectuarea inspecţiilor şi încercărilor la primirea materiilor prime, pe fluxul de fabricaţie şi a produsului finit.

Laboratorul ROMCAB are dotarea necesară efectuării încercărilor electrice, dimensionale, mecanice, termice (la temperaturi ridicate şi scăzute) asupra conductorilor, cablurilor, fişelor şi prizelor, prelungitoarelor și cablajelor.

Laboratorul aplică metodele de încercare conform standardelor europene şi internaţionale.

Laboratorul are implementat şi menţine un sistem al calităţii conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 ce face parte din sistemul de management al calităţii S.C. ROMCAB S.A.
Personalul care lucrează în laborator este calificat şi are experienţă în domeniu.

Laboratorul este inspectat şi evaluat de 4 ori pe an de inspectorii VDE în cadrul inspecţiilor pentru menţinerea Licenţelor VDE HAR.
Pentru ţinerea sub control a echipamentelor de măsurare şi încercare, S.C. ROMCAB S.A. are un compartiment "Metrologie".
Metrologia efectueaza verificări și reparații în domeniile mase, lungimi, presiuni, electrice și termice.
Laboratorul de verificări metrologice este autorizat, iar atelierul de reparaţii metrologice este avizat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru domeniul: lungimea conductorilor electrici.

Personalul verificator metrolog este autorizat de B.R.M.L.
Compartimentul "Metrologie" are implementate şi menţine un sistem al calităţii conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, ce face parte din sistemul de management al calităţii S.C. ROMCAB S.A.

Certificare sistem

Societatea ROMCAB S.A. are implementat şi certificat un Sistem Integrat de Management în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 sistem certificat de organismul de certificare RINA SIMTEX. Certificările sistemului integrat de management pot fi vizionate aici.

Sistemul de management al calităţii certificate furnizează încrederea managementului că va putea realiza obiectivele propuse, va atinge şi menţine calitatea dorită la un cost optim.
De asemenea, certificarea se menţine în urma evaluărilor şi supravegherii din partea organismelor certificatoare, ceea ce furnizează încredere clienţilor noştri că produsele şi serviciile ROMCAB vor fi consecvent de aceeaşi calitate.

Declaraţia conducerii

S.C. ROMCAB S.A. fiind un producător important de cabluri şi cordoane electrice şi-a stabilit misiunea de a oferi soluţii performante şi complete conform cerinţelor clienţilor şi standardelor în vigoare.

Scopul nostru este îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniul proiectării, producţiei şi comercializării conductorilor electrici, cablajelor electrice şi produselor injectate din mase plastice.

Citește în întregime

Garanții

Garanţia produselor comercializate

Produsele comercializate de societatea noastră sunt însoţite de o declaraţie de conformitate şi garanţie. Prin această declaraţie firma noastră certifică faptul că marfa livrată corespunde condiţiilor de calitate prevăzute în standardele de produs.

Termenul de garanţie acordat pentru toate produsele ROMCAB este de 24 luni.

Acest termen începe să curgă de la data recepţiei produselor, în condiţiile respectării instrucţiunilor de transport, manipulare şi depozitare.

Pentru clienţii care înglobează produse Romcab în bunuri de folosinţă îndelungată, prin contract, în urma negocierii, funcţie de condiţiile de exploatare ale produselor, termenul de garanţie poate fi prelungit.

Tratarea reclamaţiilor

Reclamaţiile şi rapoartele clienţilor referitoare la neconformităţile produsului livrat fac obiectul unei proceduri documentate din cadrul Sistemului Integrat de Management implementat şi menţinut în cadrul firmei noastre.

Certificări de produs

Produsele ROMCAB sunt executate cu respectarea standardelor româneşti şi străine în domeniu, pentru o mare parte dintre acestea ROMCAB deţine certificări din partea unor institute deosebit de exigente.

ROMCAB deţine certificări pentru produse din partea institutelor VDE Germania, TÜV Rheinland, TÜV Sud, Intertek SEMKO – Suedia, OICPE România.

Lista certificărilor de produs poate fi vizionata aici.

Cablurile produse de Romcab respectă cerinţele Directivelor europene in domeniu: 2014/35/EU - Directiva de joasă tenisun, 2011/65/EU - Directiva privind restricţionarea unor substanţe periculoase RoHS şi sunt temise Declaraţii UE de către ROMCAB în acest scop pentru toate produsele.

Cablurile ROMCAB au utilizări şi în domeniul construcţiilor şi sunt clasificate în acest scop conform Directivei europene 304/2011/EU privind produsele pentru construcţii (CPR). Lista cablurilor clasificate, conform cerinţelor acestei directive (CPR), cu Declaraţii de performanţă şi documente DoP aferente poate fi văzută aici.

Adresându–se unor clienţi din diferite ramuri de activitate, în care se solicită autorizări suplimentare pentru furnizarea produselor, ROMCAB desfăşoară un program de autorizări şi omologări tehnice pentru produse destinate unor utilizatori speciali - Electrica, ENEL, AFER.

Protejarea creaţiilor tehnice ROMCAB prin OSIM, asigurarea protecţiei creaţiilor în domeniul modelelor şi desenelor industriale constituie în acelaşi timp şi un mijloc de publicitate şi creşte prestigiul prin confruntarea modelelor noastre cu modele din ţară şi străinătate. Astfel sunt înregistrate în prezent 28 de industriale la OSIM.

ROMCAB este membru al „GS1 România”, ceea ce permite codificarea produselor în sistemul EAN – UCC, obţinerea şi utilizarea codurilor de bare EAN 13.