Controlul tehnic al calității

ROMCAB are echipamentele de măsurare şi încercare necesare şi personal calificat pentru efectuarea inspecţiilor şi încercărilor la primirea materiilor prime, pe fluxul de fabricaţie şi a produsului finit.

Laboratorul ROMCAB are dotarea necesară efectuării inspecţiilor şi încercărilor electrice, dimensionale, mecanice, termice (la temperaturi ridicate şi scăzute) asupra conductorilor, cablurilor, fişelor şi prizelor, prelungitoarelor și cablajelor.

Laboratorul aplică metodele de încercare descrise în standarde internaţionale şi naţionale: familia de standarde SR EN 60811, HD 21.2 S3, EN 50265-2-1, CEI 884, EN 50 075 şi standarde române SR 11388, STAS 10431.

Laboratorul are implementat şi menţine un sistem al calităţii conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 ce face parte din sistemul de management al calităţii S.C. ROMCAB S.A.
Personalul care lucrează în laborator este calificat şi are experienţă în domeniu.

Laboratorul este inspectat şi evaluat de 2-4 ori pe an de inspectorii VDE în cadrul inspecţiilor pentru menţinerea Licenţelor VDE HAR.
Pentru ţinerea sub control a echipamentelor de măsurare şi încercare, S.C. ROMCAB S.A. are un compartiment "Metrologie".
Metrologia efectueaza verificări și reparații în domeniile mase, lungimi, presiuni, electrice și termice.
Laboratorul de verificări metrologice este autorizat, iar atelierul de reparaţii metrologice este avizat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru domeniul: lungimea conductorilor electrici.

Personalul verificator metrolog este autorizat de B.R.M.L.
Compartimentul "Metrologie" are implementate şi menţine un sistem al calităţii conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, ce face parte din sistemul de management al calităţii S.C. ROMCAB S.A.

Certificare sistem

Societatea ROMCAB S.A. are implementat şi certificat un Sistem Integrat de Management în conformitate cu cerinţele standardelor ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 și ISO/IEC 27001:2005.

Sistemul de management al calităţii certificate furnizează încrederea managementului că va putea realiza obiectivele propuse, va atinge şi menţine calitatea dorită la un cost optim.
De asemenea, certificarea se menţine în urma evaluărilor şi supravegherii din partea organismelor certificatoare, ceea ce furnizează încredere clienţilor noştri că produsele şi serviciile ROMCAB vor fi consecvent de aceeaşi calitate.

Sistemul de management al calităţii al ROMCAB a fost certificat de către SGS, în conformitate cu standardul ISO/TS 16949:2009, QSCert in conformitate cu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 și ISO/IEC 27001:2005, precum și de OCSM AFER în conformitate cu ISO 9001:2008.

Declaratia conducerii

S.C. ROMCAB S.A. fiind un producător important de cabluri şi cordoane electrice şi-a stabilit misiunea de a oferi soluţii performante şi complete conform cerinţelor clienţilor şi standardelor în vigoare.

Scopul nostru este îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniul proiectării, producţiei şi comercializării conductorilor electrici, cablajelor electrice şi produselor injectate din mase plastice.

Obiectivul ROMCAB S.A. este de a deveni cel mai important producător de cabluri în Europa de Est, în următorii ani şi obţinerea unei cote de piaţă în România de peste 10% în anul 2013.

Citește în întregime

Garanții

Garanţia produselor comercializate

Produsele comercializate de societatea noastră sunt însoţite de o declaraţie de conformitate şi garanţie. Prin această declaraţie firma noastră certifică faptul că marfa livrată corespunde condiţiilor de calitate prevăzute în standardele de produs.

Termenul de garanţie acordat pentru toate produsele ROMCAB este de 24 luni.

Acest termen începe să curgă de la data recepţiei produselor, în condiţiile respectării instrucţiunilor de transport, manipulare şi depozitare.

Pentru clienţii care înglobează produse Romcab în bunuri de folosinţă îndelungată, prin contract, în urma negocierii, funcţie de condiţiile de exploatare ale produselor, termenul de garanţie poate fi prelungit.

Tratarea reclamaţiilor

Reclamaţiile şi rapoartele clienţilor referitoare la neconformităţile produsului livrat fac obiectul unei proceduri documentate din cadrul Sistemului de management al calităţii implementat şi menţinut în cadrul firmei noastre.

Certificări de produs

Produsele ROMCAB sunt executate cu respectarea standardelor româneşti şi străine în domeniu, pentru o mare parte dintre acestea ROMCAB deţine certificări din partea unor institute deosebit de exigente.

ROMCAB deţine certificări pentru produse din partea institutelor VDE Germania, TÜV Rheinland, TÜV Sud, IMQ Italia, DEKRA – KEMA KEUR Olanda, Intertek SEMKO – Suedia, Intertek Anglia (ASTA Diamond), OICPE România.

Adresându–se unor clienţi din diferite ramuri de activitate, în care se solicită autorizări suplimentare pentru furnizarea produselor, ROMCAB desfăşoară un program de autorizări şi omologări tehnice pentru produse destinate unor utilizatori speciali - Electrica, ENEL, AFER.

Protejarea creaţiilor tehnice ROMCAB prin OSIM, asigurarea protecţiei creaţiilor în domeniul modelelor şi desenelor industriale constituie în acelaşi timp şi un mijloc de publicitate şi creşte prestigiul prin confruntarea modelelor noastre cu modele din ţară şi străinătate. Până în prezent sunt înregistrate şi protejate 28 de desene/modele care sunt cuprinse în două certificate eliberate de OSIM, acestea au fost prelungite pentru o perioadă de încă 5 ani.

ROMCAB este membru al „GS1 România”, ceea ce permite codificarea produselor în sistemul EAN – UCC, obţinerea şi utilizarea codurilor de bare EAN 13. În total au fost codificate EAN peste 2000 de produse ROMCAB.