Calitate

Sistemul integrat de management

Societatea ROMCAB S.A. are implementat şi certificat un Sistem Integrat de Management în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018, sistem certificat de organismul de certificare RINA SIMTEX.
Certificările sistemului integrat de management pot fi vizionate aici.

 Sistemul integrat de management certificat furnizează încrederea managementului că va putea realiza obiectivele propuse, va atinge şi menţine calitatea dorită la un cost optim. De asemenea, certificarea se menţine în urma evaluărilor şi supravegherii din partea organismelor certificatoare, ceea ce furnizează încrederea clienţilor noştri că produsele şi serviciile ROMCAB vor fi consecvent de aceeaşi calitate.

Controlul Tehnic al Calitatii

Controlul calitativ se realizează în toate etapele procesului de realizare a produselor, de la recepționarea materiilor prime până la livrarea produselor, trecând prin toate operațiile de fabricație, în baza unor planuri de control specifice.
ROMCAB are echipamentele de măsurare şi monitorizare a procesului de fabricație la nivelul actual al tehnologiilor existente, dotări moderne înglobate în liniile de producție, sau dotări cu aparatura de control pentru personalul de control și pentru laboratoarele de încercări.

Certificari de produs

Produsele ROMCAB sunt executate cu respectarea standardelor româneşti şi internationale în domeniu, pentru o mare parte dintre acestea, ROMCAB deţine certificări din partea unor institute deosebit de exigente. ROMCAB deţine certificări pentru produse din partea institutelor VDE Germania, EZU Cehia, OICPE România. Lista certificărilor de produs poate fi vizionată aici.

Cablurile produse de Romcab respectă cerinţele Directivelor europene în domeniu: 2014/35/EU -Directiva de joasă tensiune, 2011/65/EU și 2015/863/UE - Directive privind restricţionarea unor substanţe periculoase RoHS şi sunt emise Declaraţii UE si UKCA de către ROMCAB în acest scop pentru toate produsele. Cablurile ROMCAB au utilizări şi în domeniul construcţiilor şi sunt clasificate în acest scop privind rezistența și reacția la foc, conform Directivei europene 304/2011/EU privind produsele pentru construcţii (CPR).

Protejarea creaţiilor tehnice ROMCAB prin OSIM, asigurarea protecţiei creaţiilor în domeniul modelelor şi desenelor industriale constituie în acelaşi timp şi un mijloc de publicitate şi creşte prestigiul prin confruntarea modelelor noastre cu modele din ţară şi străinătate. Astfel, sunt înregistrate în prezent 28 de industriale la OSIM.
ROMCAB este membru al „GS1 România”, ceea ce permite codificarea produselor în sistemul EAN – UCC, obţinerea şi utilizarea codurilor de bare EAN 13.

Garantia produselor

Produsele ROMCAB sunt însoţite de o declaraţie de conformitate şi garanţie. Prin această declaraţie, firma noastră certifică faptul că marfa livrată corespunde condiţiilor de calitate prevăzute în standardele de produs.
Termenul de garanţie este de 2 ani şi începând de la data livrării produselor, în condiţiile respectării instrucţiunilor de transport – manipulare - depozitare și a utilizării produselor în scopul şi în condiţiile din standardele de produs.

Declaratia conducerii

ROMCAB S.A. fiind un producător important de cabluri şi cordoane electrice şi-a stabilit misiunea de a oferi soluţii performante şi complete conform cerinţelor clienţilor şi standardelor în vigoare. Scopul nostru este îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniul proiectării, producţiei şi comercializării conductorilor electrici, cablajelor electrice şi produselor injectate din mase plastice.

ROMCAB S.A. acordă o atenție sporită creşterii continue a nivelului tehnic şi calitativ, dar și creşterii eficientei întregii activităţi, pentru a menţine o colaborare pe termen lung, reciproc avantajoasă cu clienţii şi furnizorii noştri. ROMCAB S.A. a implementat și menține un sistem integrat de management calitate - mediu - sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2018. Întreaga declarație poate fi citită aici.