Adjunct Manager Economic

• Conduce și răspunde de activitatea Departamentului Financiar-Contabil în conformitate cu legislația în vigoare
• Planifică și coordonează activitatea Dep. Financiar-Contabil astfel încât resursele sale să fie eficient utilizate, iar termenele, procedurile și standardele prestabilite să fie respectate
• Pregătește suportul pentru auditorii interni și externi

Vezi detalii

Asistent Director
Executiv

• Asigură interfața de comunicare în relațiile dintre director/angajați și director/terți
• Supervizează corespondența managerului; răspunde pt corectitudinea raportărilor, urmărirea, păstrarea, sistematizarea, clasarea și regăsirea documentelor specifice
• Întocmirea, redactarea de rapoarte, referate, informări, gestionarea ședințelor, urmărirea rezolvării sarcinilor

Vezi detalii

Analist servicii client

• Susţinerea activităţii Directorilor de Vânzări; identificarea informaţiilor relevante în procesul de asistare a acestora, furnizarea tuturor informaţiilor referitoare la clienţii pe care ȋi gestionează
• Analiza cererilor de oferta, recepţia şi introducerea comenzilor ȋn sistemul informatic al companiei
• Comunicarea permanentă cu clienţii şi cu Directorii de Vânzări cu care colaborează

Vezi detalii

Șef contabil

   Îți dorești să faci parte dintr-o echipă de persoane cu un spirit tânăr, o echipa motivată, care dezvoltă proiecte noi constant, are parte de provocări mari cu reușite și mai mari, dar mai ales crește și se dezvoltă continuu atingând niveluri de înțelegere și rezultate greu de înțeles de către alți specialiști din domeniile respective?
   Dacă DA, te așteptăm să faci parte din echipa noastră!

Vezi detalii

Inginer Tehnolog Inginer producție.
Tehnolog

• Proiectarea produselor noi şi lărgirea gamei de produse
• Modernizarea produselor aflate în fabricaţie
• Documentare şi propagandă tehnică

Vezi detalii

Financial Controller

• Realizează analize pe categorii de cheltuieli și centre de costuri în scopul de a asigura repartizarea corespunzatoare a cheltuielilor pe centre de cost și segmente de activitate. Efectuează rapoarte privind cheltuielile și propune măsuri de reducere a acestora
• Pregăteşte rapoartele financiare care rezumă şi prognozează poziţia financiară a companiei. Transmite conducerii companiei raportări conform cerinţelor. Asigură suportul informaţional necesar luării deciziilor la nivel de bord

Vezi detalii

Specialist Achiziții

• Analiza, organizarea, proiectarea, implementarea şi controlul activităţii de procurement pentru gama de produse/ servicii alocate
• Analiza serviciilor oferite de furnizori din punct de vedere al calităţii, al preţului şi al condiţiilor financiare
• Întocmirea formalităţilor vamale

Vezi detalii

Inginer utilități

• Să urmărească aprovizionarea cu materiale conform graficului de lucrări și a proiectelor
• Să pregătească și să realizeze proiecte specifice privind instalarea, îmbunătățirea sau reînnoirea echipamentelor de utilități
• Să propună măsuri de reducere și optimizare a consumurilor energetice

Vezi detalii

Contabil senior

• Organizează, îndrumă și răspunde de desfășurarea în mod eficient aactivității financiar-contabile asocietății în conformitate cudispozițiile legale în vigoare
• Operează la zi tranzacțiile financiar-contabile și ale departamentului de resurse umane
• Este vigilent/(ă) cu privire la riscurile financiare/legale/de business

Vezi detalii

Inspector Resurse Umane

• Întocmește documentele de angajare, modificare, suspendare şi încetare a activității pentru salariații companiei, conform legii
• Întocmește și gestionează documentele de personal, precum și dosarele de personal
• Răspunde de promptitudinea şi corectitudinea elaborării documentelor

Vezi detalii