Etica si Integritate

Activitățile se desfășoară in mod corespunzător, pe baza unei culturi a eticii și conformității, satisfacerea nevoilor sociale fiind o preocupare permanentă a managementului companiei. Setul de valori a căror respectare asigură un mediu stabil de desfășurare a afacerilor și de dezvoltare: compețentă, responsabilitate, angajament și inovație.

Codul nostru, politici si practici